HZ Business case

  • Studentenopdracht
  • Lasloods de opdrachtgever
  • Bedenken van nieuwe evenementenconcepten